Bygg,  Karin Stahre - Hela Mitt Liv,  Nygårds

Att bygga hönshus på vagn del 2

Här kommer det andra inlägget om hur vi bygger vårt hönshus på hjul. Första inlägget om hur vi bygger vårt hönshus hittar du här: Att bygga hönshus på vagn del 1 och här hittar du Regler och information om vårt hönshusbygge

Bygg miljövänligt

Det är ganska ironisk för det första bygget som jag skriver om i denna blogg, som handlar om att bygga miljövänligt, är byggt med konventionella byggmaterial.

I vår lada ligger det bland annat flera balar mineralull som väntar på att bli använda, och det är bara att inse; det är inte miljövänligt att köra det på tippen. Så innehållet i våra lador och möjligheten att hålla rent i hönshuset (samt plånboken), fick bestämma hur vi byggde vårt hönshus.

Nygårds Hönshusbygge på vagn isolering i golv

Mineralull klarar inte av att absorbera fukt, därför måste man ha ett material med väldigt högt ångmotstånd t.ex. plast på insidan av väggar och tak. Se till att plasten är hel så inte fukten smiter ut i isoleringen. Plastfolien ska tejpas i alla skarvar och mot dörr och fönster, så karmarna behöver sitta på plats. Med solens gassande och värmen, var det som en bastu inne i det blivande hönshuset. Insekterna tyckte det var jättemysigt att vara där inne, jag tyckte inte det var så mysigt.

Det är också bra att redan nu förbereda för alla väggenomföringar som till exempel ventilation, elanslutning och utelampa, det glömde vi!

Bygg för lätt rengöring

För att lätt kunna göra rent och minska risken för kvalster i hönshuset valde vi att använda formskivor invändigt. Vi isolerade golvet, tätade mellan skivorna och skruvade fast golvskivorna. Tyvärr visade det sig att de skivor som vi köpt var behandlade spånskivor, inte plywood, och har därmed sämre hållbarhet.

I hjulhusen bakom hjulen isolerade vi med cellplast och täckte utvändigt med hård träfiberboard. Vi satte upp takskivorna invändigt, och flera lager takisolering. Till min glädje hittade jag isolering med papp på att lägga ytterst mot taket. På takreglarna satte jag fast en hård oljehärdad träfiberboard, så att kondensen från plåten inte hamnar i isoleringen. Sedan satte vi upp väggskivorna invändigt på väggar och tak.

Nygårds Hönshusbygge på vagn skivor och takisolering

Sedan var det dags för isolering av väggarna och vindpapp. Nu gick det äntligen att vara i huset igen.

Nygårds Hönshusbygge på vagn isolerade väggar

I nästa del är det dags för tak och ytterpanel.