Bygg,  Karin Stahre - Hela Mitt Liv,  Nygårds

Att bygga hönshus på vagn del 1

I våras bestämde vi oss för att skaffa höns, men var skulle de bo?
Ingen byggnad på Nygårds har använts till höns, och inget av de befintliga utrymmena passar att bygga om. Så skulle vi använda barnens lekstuga eller bygga ett nytt hönshus på gården?

Kunskap om höns inhämtades och vad jag kom fram till kan du läsa om i inlägget Regler och information om vårt hönshusbygge.  Vi bestämde oss för att bygga ett nytt hönshus på gården, och en rovdjurssäker hönsgård. Vi hade en gammal skogsvagn som inte använts på många år, och den kunde vi ha som grund. Hönshuset blir därmed flyttbart och hönsen kan när det passar, flytta ut på åkrarna under sommaren.

Att bygga ett litet hönshus

Att bygga hönshus kändes från början som ett litet byggprojekt, men med tiden insåg jag att det var stort. För att ge mina höns de bästa förutsättningarna till ett bra liv året runt, behöver huset vara isolerat mot både kyla och värme.

Ett tag in i bygget insåg jag att vårt hönshusbygge hade mycket gemensamt med att bygga en liten bostad i en vagn ”tiny living”. Skillnaden är att när man bygger en vagn som ska kunna köras efter vägarna finns det regler att följa och det är viktigt att tänka på både storlek, vikt och höjd. Vårt hönshus kommer bara att flyttas kortare sträckor på gården, så det viktiga är att stålstommen klarar vikten av byggnaden.

Vi ville bygga ett hus som passar in i resten av gårdsbilden så det blir ett rött hus med röda knutar, som resten av uthusen, och ett svart plåttak.

 

Nygårds Hönshusbygge på vagn ritningar

Jag gjorde flera ritningar för hand, före vi blev nöjda. Storleken anpassade jag efter de invändiga väggskivorna.

Stommen

Skogsvagnen har en stabil stomme av hopsvetsade stålbalkar, och vi kapade av de uppstickande stålrören som tidigare höll i timmerstockarna.
Vi byggde sedan en träram som anpassades efter vagn, skivor och isolering. För att få lite mer plats för hönsen valde vi att öka vagnens storlek. Vi byggde träramen med överhäng i bakkant.

Nygårds Hönshusbygge på vagn hönsens utgång

Före vi satte stommen på stålställningen satte vi fast en hård träfiberboard på undersidan av träreglarna. Sedan var det dags att bygga väggstommen. Det är viktigt att kryssmäta stommen och se till så att alla vinklarna blir raka, och skivorna passar. För att bestämma takets lutning utgick vi från lägsta tillåtna lutning som takplåten kan ha, utan att behöva täta mellan plåtskivorna.

Nygårds Hönshusbygge på vagn stomme

Sedan var det dags att sätta alla kortlingar, dom behövs för att fästa i alla skivkanter och för inredningen. Först när vi byggt klart stommen började alla påpeka hur hög den blev. Ja det stämmer, huset blev högt 🙂 jag tänkte inte på det under planeringen.

Fortsättning följer….