Hela Ditt Liv,  Inre och yttre balans,  Karin Stahre - Hela Mitt Liv

Älska dig själv – under svåra stunder – öppna ditt hjärta

Hjärta av sten

Många människor har svårt att älska sig själv och stunder av oro, ångest och depression har blivit allt vanligare. Öppna ditt hjärta!

För mig handlar livet om att uppleva vad som händer omkring mig, i relation till vad som händer inom mig i varje stund. Ibland ställs jag inför utmaningar som känns svåra att hantera och oro, ångest och depression kommer upp till ytan. När de känslorna har mig i sitt grepp finns det en gemensam nämnare, kontakten med mitt hjärta är avstängd. Genom att öppna mitt hjärta kommer jag i kontakt med min kropps visdom och kan släppa känslorna fria.

 

Hjärnan – Hjärtat

Många ser hjärnan som kroppens ledningscentral, men för mig är det inte hela sanningen. För mig är hjärnan som en datamaskin, och den är expert på att komma på lösningar för de problem som uppstår. Men hjärnan är inte anpassad för att ta beslut!

Min upplevelse är att hjärtat är mycket mer än en blodpump, det är kroppens största energicenter. Energi flödar genom vår kropp i varje stund och genom vårt hjärta. Vårt hjärta är i kontakt med allt som finns omkring oss, och känner vad som är rätt för oss i varje stund.

När vi ställs inför en situation där vi behöver ta ett beslut, kommer hjärnan fram till flera olika möjliga lösningar. Hjärnan skickar denna information till hjärtat och hjärtat som är i kontakt med allt som är känner efter, och svarar vilken handling som är rätt, denna gång. Ibland kallar vi det intuition och ibland magkänsla.

 

Livets motsatser

För att uppleva livet måste det finnas motsatser, motsatser är grunden till det liv som vi lever. Både vår fysiska ”verklighet” och våra känslor består av olika dimensioner av motsatser. För att uppleva glädje behöver du uppleva sorg, och för att uppleva välbehag behöver du uppleva smärta. För att uppleva enhet behöver du uppleva separation.

Ett stängt hjärta

Enhet – Separation

Vi människor har under en lång tid kommit längre och längre ifrån varandra, jorden och oss själva. Vi har levt i en tid av separation. Separation är ett naturligt steg i människans utveckling, barnen växer upp och separerar sig från sina föräldrar, de skapar en egen identitet. Men någonstans under vår utveckling, tappade vi förmågan att återknyta kontakten inom oss.
Under separationens tid förlorades kontakten mellan hjärnan och hjärtat. De flesta av oss har haft upplevelsen av att vi inte är sedda och älskade. Hjärnan har under alla dessa år som vi levt i separation skickat information till hjärtat, men inte fått något svar.
Till slut testar hjärnan en av de olika alternativa lösningarna och om det gick bra den gången, kommer du att reagera på samma sätt när en liknande situation uppstår. Ett mönster har skapats, som utspelar sig om och om igen i ditt liv.

 

”För mig finns det inga bra och dåliga känslor, alla känslor är till för att upplevas medans de flödar genom oss. Det är först när vi försöker hålla kvar vid dem eller inte vill uppleva dem, och istället trycker undan dem, som det skapas problem.”

 

Öppna ditt hjärta

Just nu händer något stort i hela samhället, kontakten mellan hjärnan och hjärta börjar öppnas för alla människor. Vi har återigen fått kontakt med kroppens visdom, och kan inte längre ignorera det kroppen försöker tala om för oss. Under åren har många känslor och tankar som vi inte kunnat hantera sparats inom oss och dessa kommer nu upp till ytan. När vi inte är redo att till fullo uppleva det som kommer upp till ytan, kan det kännas som att oro, ångest och/eller depression ta över våra liv. De svåraste stunderna i våra liv, är livets största gåvor, för det är då vi utvecklas som mest. Du kan hjälpa dig själv att ta dig igenom denna process, genom att medvetet öppna dig för din kropps visdom. Öppna ditt hjärta!

Om du är intresserad av att veta mer om kroppens energisystem och hur du kan öppna ditt hjärta så finns mer information att läsa på hemsidan Hela Mitt Liv.

Ett öppet hjärta

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *